Menu

Duyurular


Deniz Limanları Gümrük İşlem Tarifelerinin Belirlenmesi (Süre Uzatımı Talebi)

SİRKÜLER NO: 8.1/ 581/454 = 09.08.2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.08.2018 tarihli e-posta mesajı.

 

İlgi yazı ile;

 

" İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 3032/2018 tarihli yazısına atfen;

Bilindiği üzere, 1 Ağustos 2018 tarihinde Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan “Deniz Limanları Gümrük İşlem Tarifelerinin Belirlenmesi” konulu toplantı sonrasında Odamızdan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili hizmetlere ilişkin “Mevcut Uygulama Ücret” ve “Olması Gereken Ücret” bilgilerini içeren tablonun doldurularak en geç 08 Ağustos 2018 tarihine kadar Bakanlıklarına gönderilmesi istenmişti.

Konuya ilişkin sadece TÜRKLİM’den geri dönüş gelmesi ve diğer katılımcılardan görüş gelmemesi nedeni ile dün Odamızdan Ticaret Bakanlığı’na gönderilen resmi yazı ile görüş gönderme süresinin en geç 28 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılması talep edilmişti.

Bugün Bakanlıktan Daire Başkanı Sn. Sinan AKYÜZ tarafından e-posta ile yapılan geri dönüşte; Liman ücret tarifesiyle ilgili konunun Bakanlık Makamına arz edilmek üzere olması, konunun aciliyeti ve önemi nedenleriyle, Odamız tarafından en geç 15.08.2018 tarihine kadar geri dönüş yapılması istenmektedir.

Bu itibarla, sorunun sektörümüz açısından önemine binaen tabloya ilişkin görüşlerinizin en geç 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususu,"

 

İstenmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz