Menu

Duyurular


Deniz Komitesi Çalışma Grubu’nun Kısa Vadeli Sera Gazı Azaltma Önlemleri Müzakere Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 599-416 = 07/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 06.08.2019 tarih ve 2912-531/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın 05.08.2019 tarih ve MC(19)68 sayılı yazısına atfen;

 

“Deniz Komisyonu çalışma grubunun kısa vadeli sera gazı azaltma önlemlerini ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO)’nün bir sonraki sera gazı (Green House Gases-GHG)  görüşmelerinde (ISWG-GHG 6) ICS tarafından kabul edilecek durumları değerlendirmek üzere 19 Eylül 2019 tarihindeki toplantıya katılmaları üyelere tavsiye edilmekte;

Sera gazı azaltma hedeflerinin Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (Ship Energy Efficiency Management Plan-SEEMP) içinde, performans gözlemi uygulayan gemiler için karbon yoğunluğu göstergeleri (Carbon Intensity Indicators-CII) şeklinde ya da önceden sertifikalandırılmış maksimum Enerji Verimliliği Gemi Mevcut Endeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index-EEXI) değerleri biçiminde yer alması gerekliliği,”

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz