Menu

Duyurular


Delmar Denizde Güvenlik Sistemleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 825-621 = 07/11/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.11.2018 tarih ve 4222-649/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

(a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2018 tarih ve E.80293 sayılı yazısı.

 

(b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarih ve E.81730 sayılı yazısı.

 

Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen,

İlgi (a) yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 24.10.2018 tarih ve E.78977 sayılı yazısından bahisle, can kurtarma araçları ile bunların indirme düzeneklerinin servisi konusunda yetkilendirilen Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin can kurtarma araçları ve bunların indirme donanımlarına ait tüm servis yetki belgelerinin, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne ulaşan bazı şikâyet ve ihbarların değerlendirilmesi neticesinde "Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi" nin Yaptırımlar başlığı kapsamında 1 yıl süre ile askıya alındığı,

 

Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin 1 yıl süre ile askıya alınan yetkilerinin can kurtarma araçları ve bunların indirme donanımlarına ait tüm servis yetkilerini kapsadığı, söz konusu firmanın şişirilebilir can sallarına, şişirilebilir kurtarma botuna ve şişirilebilir can yelekleri ile yangın söndürme sistemleri ve elemanları için almış olduğu yetkilerin geçerliliğini sürdürdüğü, bununla beraber, yetkisi askıya alınan bahse konu firmanın can kurtarma filikaları, kurtarma botu ve hizmet botu ile can kurtarma araçlarının indirme ve serbest bırakma düzenekleri (klassız gemilerin yükleme boşaltma için kullandıkları 5 (dahil) ton kaldırma kapasitesine kadar kreyn, vinç, bumba gibi teçhizatları için yapılan muayene ve belgelendirmeler de dahil olmak üzere) için bugüne kadar yapılmış geçerli olan tüm muayene ve test sertifikaların geçersiz sayılacağı,

 

Bu bağlamda, Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin, askıya alınan yetkileri ile muayene ve sertifıkasyona sahip olan Türk ve yabancı Bayraklı gemilerin bu kapsamdaki muayene ve sertifikalarının geçersiz sayılacağı ve gemi donatanları tarafından bunların ilk uygun limanda ve ivedilikle yenilenmesi gerektiği, geçersiz sayılacak muayene ve sertifikaların yenileme işlemlerinin yetkilendirilmiş diğer servis sağlayıcılar yolu ile yapılacağı, söz konusu muayene ve belgelendirmelerin, Türk Bayraklı klaslı gemilerde yetkilendirilmiş kuruluşların, klassız gemilerde ise Liman Başkanlıklarının gözetiminde yapılacağı, Liman Başkanlıklarının yapacakları denize elverişlilik belgesi, önsörvey, liman devleti denetimi veya program dışı denetimlerde bahse konu hususun takibini sürdüreceği, belirtilmiş,

 

İlgi (b) yazıda ise;  

 

Yenilenmesi gereken muayene ve sertifikalar hususunda bazı tereddütlerin hasıl olduğu bilgisinin Genel Müdürlüklerine ulaştığı, bu kapsamda, hem uygulamada birlikteliğin sağlanması hem de tereddütlerin giderilmesi adına; Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından sahte sertifika düzenlediği tespit edilen Mansei Inc. ile Jiangsu Jiaoyan Marine Equipment Co.Ltd. üreticilerine ait can kurtarma araçları ile bunların indirme düzeneklerine ait muayene ve sertifikalarının geçersiz sayılacağı ve ilk uygun limanda ivedilikle yenilenmesinin gerçekleştirileceği,

 

Ayrıca, Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından yetkisi askıya alınan konularda  diğer markalar için düzenlenen sertifikaların ise, üreticilerinden yetkinin doğruluğu hususunda teyit alınması koşuluyla geçerliliğini sürdüreceği, söz konusu sertifikaların bir sonraki yenileme sörveyine kadar yenilenmesine ihtiyaç bulunmadığı, yetkisi iptal edilen konularda diğer markalar için doğruluğun teyit edilememesi veya üreticiden bu konuda olumsuz bir dönüş gelmesi durumunda düzenlenmiş muayene ve sertifikaların ilk uygun limanda ilgi (a) yazıda belirtildiği şekilde yenileneceği, hususları,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz