Menu

Duyurular


Delmar Denizde Güvenlik Sistemleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 037-026 = 14/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.01.2019 tarih ve 153-26/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2019 tarih ve E.503 sayılı yazısına atfen

 

“Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen İlgi yazı ile;

24.10.2018 tarih ve E.78977 sayılı yazıları ile, can kurtarma araçları ile bunların indirme düzeneklerinin servisi konusunda yetkilendirilen Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin can kurtarma araçları ve bunların indirme donanımlarına ait tüm servis yetki belgelerinin Genel Müdürlüklerine ulaşan bazı şikâyet ve ihbarların değerlendirilmesi neticesinde Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberinin Yaptırımlar başlığı kapsamında 1 yıl süre ile askıya alındığının belirtildiği, 08.11.2018 tarih ve E.82941 sayılı yazıları ile de Mansei Inc. isimli üreticinin internet sayfasında yaptığı düzeltme göz önüne alındığında, Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin Mansei Inc. adına can kurtarma araçları ile bunların indirme düzenekleri için 31.12.2017 tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu muayene ve test sertifikalarının bitiş tarihine kadar geçerliliğini sürdürdüğünün belirtildiği,

Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin 31.12.2018 tarihli yazısında söz konusu firmanın Mansei ve aracı kuruluş SGI Ship Guard Inc. ile konu hakkında defalarca iletişim kurmaya çalışıldığı ancak hiçbir şekilde cevap alınamadığı ile yaşanan problemin SGI Ship Guard Inc. ile yaşanan ticari anlaşmazlıklardan kaynaklandığının belirtildiği,

Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin 31.12.2018 tarihli yazısında yer alan hususlar ve e-posta yazışmaları dikkate alındığında Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 24.10.2018 tarih ve E.78977 sayılı yazısı ile belirtilen can kurtarma araçları ve bunların indirme donanımlarına ait tüm servis yetki belgelerinin 1 yıl süre ile askıya alındığı hususunun kaldırıldığı, söz konusu servis sağlayıcı "Mansei Inc." ile "Jiangsu Jioyan" isimli firmalar haricinde can kurtarma araçları ve bunların indirme donanımlarına ait daha önceden yetkilendirildiği markalarda servis işlemi vermeye devam edebileceği,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca 24.10.2018 tarih ve E.78977 sayılı yazıları ile belirtildiği üzere, Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberinin can kurtarma araçları ile bunların indirme düzeneklerinin ulusal ve uluslararası kurallar gereği periyodik servisleri için yapılacak yetkilendirme denetimlerinde, servis sağlayıcının üreticilerin internet sayfalarında yer alan yetkilendirilmiş servis sağlayıcılar arasında olduğunun kontrolünün yapılacak olup böyle bir imkânın olmaması halinde, üretici ile resmi e-posta üzerinden servis sağlayıcının yetkilendirilmesi hususunda yapılacak yazışma sonrasında Liman Başkanlıklarınca yetkilendirme ve vize işlemleri yapılması işlemine devam edileceği, hususları,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz