Menu

Duyurular


Dekaş-Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nün Kılavuzluk, Römorkaj ve Palamar Hizmetleri Depo Uygulaması Duyurusu

SİRKÜLER NO: 2.8  / 760-580 = 12/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/10/2017 tarih ve 3824-642/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Dekaş-Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nün 18.09.2017 tarih ve DK-MM/023-17 sayılı duyurusu.

b) Odamızın 05.10.2017 tarih ve 3717 sayılı yazısı.

c) Dekaş-Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nün 06.10.2017 tarih ve DK-MM/033-17 sayılı yazısı.

 

Dekaş-Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nün; Kılavuzluk, Römorkaj ve Palamar Hizmetleri Depo Uygulaması hakkında a) duyurusuna istinaden Odamızca Dekaş Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nden b) yazımız ile ödemelerde normal performans gösteren acentelik hizmeti veren üyelerimize Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Kılavuzluk Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi’nin 1.4.4.3.2. maddesinin uygulanarak hizmet ücretinin 7 gün içinde ödenmesine imkân sağlanması ile ödemelerinde makuliyeti aşan gecikmeler gösteren acentelik hizmeti veren üyelerimize 1.4.4.3.1 maddesinin uygulanması hususu istenmişti.

 

Dekaş Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nden Odamıza gönderilen c) cevabi yazıda; ödemelerde normal performans gösteren acentelik hizmeti veren üyelerimize hizmet ücretinin 7 gün içinde ödenmesi konusunda mutabık oldukları, ödemelerde gecikme gösteren üyelerimize ise depo sistemi uygulanması hususundaki isteğimize teyit verdikleri belirtilmekte olduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz