Menu

Duyurular


DEİK Heyetinin Gürcistan Ziyareti, 12-15 Kasım 2018, Batum ve Tiflis

SİRKÜLER NO: 12.3  / 817-618 = 06/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.11.2018 tarih ve 4196-642/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 01.11.2018 tarih ve GUR/2018-1450 sayılı yazısına atfen;

 

DEİK/Türkiye – Gürcistan İş Konseyi organizasyonunda 12 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında Batum ve Tiflis'e özel sektör heyeti ziyareti düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Taslak programı ekte sunulan söz konusu ziyaret çerçevesinde Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Devlet Ortaklık (Yatırım) Fonu, Yatırım Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, Batum ve Tiflis Belediyeleri gibi yerel kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü, sınır komşumuz olması ve tarihi bağlarımızdan gelen yakınlık vesilesiyle Türkiye ile kültürel ve ikili ticari faaliyetlerde sıkı ilişkileri olan Gürcistan'ın, son dönemde yapılan ekonomik reformlar, coğrafi konumu, AB, Çin, Ukrayna, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ve Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmaları sayesinde bölgenin önemli ülkelerinden birisi konumuna geldiği, yapılan ekonomik reformlar ile Dünya Bankası'nın her yıl yayınladığı "Doing Business" raporunda iş yapma kolaylığı sıralamasında 2005 yılında 112. iken, 2018 yılında 9. sıraya yükseldiği, Türkiye'nin Azerbaycan ve Hollanda'dan sonra yabancı yatırımcılar arasında 3. sırada yer aldığı Gürcistan'ın başta turizm, tekstil, lojistik, enerji ve emlak sektörleri olmak üzere yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğu ifade edilmektedir.

 

Bu bağlamda, anılan ziyarete katılmayı arzu eden Üyelerimizin 7 Kasım 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/777/11713  adresli internet bağlantısındaki katılım formunu eksiksiz olarak doldurmaları, ayrıca İstanbul-Batum, Batum-Tiflis ve Tiflis-İstanbul ekonomi sınıfı uçak biletleri, Batum'da 1 gece, Tiflis'te 2 gece konaklama, şehir içi transferler, tercüme, rehber hizmetleri vb. organizasyonel giderlerin dahil olduğu paket program katılım bedelini (5.750 TL) kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerektiği, T.C. vatandaşlarının Gürcistan'da nüfus cüzdanlarıyla giriş yaparak, 1 yıl süre ile vizesiz olarak kalabilmekte oldukları,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz