Menu

Duyurular


Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 437-343  = 11/06/2018

Ekonomi Bakanlığınca, 08 Haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz