Menu

Duyurular


COMESA

SİRKÜLER NO: 23.1  / 573-450 = 06/08/2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03.08.2018 tarih ve 3052-463/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 01.08.2018 tarihli ve 11710 sayılı yazısına atfen;

 

Dışişleri Bakanlığı'nın 23.07.2018 tarih ve 14137887 sayılı yazısına atfen, Tunus Büyükelçiliğimizden alınan yazıda, Tunus'un 18-19 Temmuz 2018 tarihlerinde Lusaka'da düzenlenen 20. COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) Zirvesi vesilesiyle COMESA'ya resmi olarak katıldığı,

Tunus'un COMESA'ya dâhil olmasının, Dinarın Avroya karşı giderek değer kaybetmesi, enflasyon ve işsizliğin artması gibi nedenlerle ekonomik olarak zor dönemden geçen ülkeye ihracat ve doğrudan yabancı yatırımların artması bakımından, yeni ufuklar açacağının değerlendirildiği ve ayrıca, COMESA'nın, kamu ve özel sektör, yatırımcılar ve finans, eğitim, gıda işleme, mühendislik ve finans başta olmak üzere pek çok alanda Tunus ürünleri ve kurumlarının etkin olmasına imkân sağlayacağının mütalaa edildiği,

 

Yazıda dijital serbest ticaret bölgesi COMESA'nın, Tunus ile birlikte 20 Afrika ülkesini 600 milyondan fazla nüfusu barındırmakta olduğu ve Gayrisafi Yurtiçi Hâsılasının 1,2 trilyon dolar civarında olduğu,

 

COMESA'nın, Türkiye ihracatçıları açısından Tunus üzerinde üye ülkelere açılım sağlamasına imkân verebilecek nitelikle olduğu, Türkiye'ye Afrika'da yeni kapılar açabileceği hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz