Menu

Duyurular


Çok Ciddi Deniz Kazası Nihai İnceleme Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 635-513 = 08/09/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.09.2020 tarih ve 2359/986/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından gönderilen 31.08.2020 tarih ve 48242 sayılı yazıda, bir kuru yük gemisi tarafından yaşanan, geminin kullanılamaz hale gelmesi ve çevre kirliliği ile sonuçlanan deniz kazasına ilişkin hazırlanan İnceleme Raporuna yer verilmektedir.

Bahse konu çok ciddi deniz kazası nihai inceleme raporunda elde edilen sonuçlar kapsamında öne çıkan değerlendirmeler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

-    Hazırlanan sefer planı ve köprüüstü takım planlaması sefer için yeterli seviyede olmalı, seyir haritaları ve radar başta olmak üzere diğer seyir yardımcılarından etkin bir şekilde faydalanılmalı, bunun sonucunda köprüüstü kaynak yönetimi etkin ve emniyetli düzeyde sağlanmalıdır.

-    Köprüüstünde görevli zabitin seyir ve liman vardiyasında uzun süre çalışma durumunda kalması durumuna karşı, Deniz İş Kanununun 26. maddesinde öngörülen günlük çalışma sürelerine ve Gemi Adamlarının. Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW) Sözleşmesi Kod A Bölüm 8'de gün içerisinde asgari 10 saatlik dinlenme süresi verilmesine yönelik çalışma ve dinlenme saatlerine ilişkin şartlar yerine getirilmelidir.

-    Gemi tarafından icra edilen yükleme/boşaltma işlemleri ve seyir faaliyetleri gibi gemi operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik asgari standartların karşılanması açısından, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yayımlanan, "Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Prensipleri (Principles of Minimum Safe Manning Res. A.1047(27))" dokümanına uygun davranılmalıdır.

Ayrıca benzer kazaların önlenmesi veya azaltılması yönünde yukarıda belirtilen hususların değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması ile Denizcilik İdaresine yapılan "Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi" taleplerinde; Uluslararası Denizcilik Örgütü Asgari Emniyet Prensipleri, (Principles of Mininum Safe Manning-IMO/Res.A.1047(27) sayılı dokümanın gerekliliklerinin karşılandığına dair kanıtların İdareye sunulması gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz