Menu

Duyurular


Çin / Yeni Vize Uygulaması

SİRKÜLER NO: 15.3  / 029-023 = 09/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/01/2018 tarih ve 114-18/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.01.2018 tarih ve 296 sayılı yazısı.

 b) Ekonomi Bakanlığı’nın 29.12.2017 tarih ve E.142119 sayılı yazısına atfen;

 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Ankara Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan 25 Aralık 2017 tarihli duyuruya atfen, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla Türkiye'den Çin'e yönelik yapılacak vize başvuru işlemlerinde internet sistemine geçildiğie-vize uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir uygulamaya gidildiği,

 

Yeni vize uygulaması kapsamında ÇHC Ankara Büyükelçiliği tarafından belirlenen ve hazırlık çalışmaları sürdürülen EK-2'deki listede yer alan kurum ve kuruluşların Çin'e yönelik vize işlemlerinin hızlandırılabilmesini teminen istisnai uygulamalar getirildiği,

 

Yazıda devamla, ÇHC'ye yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecinde önemli değişiklikler yapıldığı, bu çerçevede özetle, ÇHC Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyelikleri ile firmalarda çalıştıklarını ispatlayanlardan onaylı davet mektubunun talep edilmeyeceği, bunun yerine sadece ÇHC'de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubunun yeterli olacağının belirtildiği,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce EK-2'de yer alan listenin daha kapsamlı bir şekilde oluşturulması için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulduğu, Türk Valilik ve Büyükşehir Belediyeleri düzeyindeki hükümet kurum ve kuruluşlarının, Ticaret Odalarının, Derneklerin, Ticari Örgütlerinin, yetkili ve itibarlı tanınmış Finans Kuruluşlarının, kayıt yaptırmak amacıyla temsilciliklerine, şirket bilgileri, mührü ve şirket yetkilisinin imza sirküleri ile gelmelerinin beklendiği hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz