Menu

Duyurular


Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan Eylem Planı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 670-507 = 12/09/2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.09.2018 tarih ve 3432/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 06.09.2018 tarih ve 13187 sayılı yazısına atfen;

 

Ticaret Bakanlığı tarafından Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarında Türkiye’nin ihracat ve yatırım imkânlarının artırılması amacına dönük olarak hazırlanan taslak “Ticaret Eylem Planları (2019-2021)”nın ekte sunulduğu belirtilerek,

 

Bu kapsamda bilgilerin, Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan’a dönük taslak eylem planlarının incelenerek, Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere 17 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar TOBB’a gönderilmesi istenmektedir.

 

Konuyla ilgili cevaplarınızın, TOBB’a bildirilmek üzere, 14.09.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesini arz ederiz,”

 

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Ek’leri (61 sayfa)


Dağıtım: Tüm üyelerimiz