Menu

Duyurular


Çin Halk Cumhuriyetinde Görülen Coronavirüs Salgını

SİRKÜLER NO: 23.1 / 103-73 = 19/02/2020 


İlgi: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Konrol Genel Müdürlüğü’nün E.479516 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Hubei Eyaleti Wuhan şehrinde son günlerde novel (yeni) Coronovirus (2019-nCoV) salgını görülmekte ve salgının ÇHC'nin diğer bölgelerine de yayılmaya başladığı, virüsün hızlı bir şekilde insandan insana bulaştığı ve kısa sürede ölümcül sonuçları olduğu halihazırda aşısı veya spesifik bir tedavisinin olmadığı Dünya Sağlık Örgütü resmi internet sayfasında ve basın yayın organlarında yer almaktadır.

 

Başta ÇHC olmak üzere pek çok ülkede bildirimi yapılan Coronovirus salgını ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından herhangi bir ticaret/seyahat yasaklamasına gidilmesi tavsiye edilmemekle birlikte; salgın etkeni virüsün yeni ortaya çıkan ve insanlarda ilk defa izole edilen bir virus olması, virüsün büyük olasılıkla hayvan kaynaklı olduğunun belirtilmesi, virüsün hayvan rezervuarı ve hayvandan insana geçiş yolları ile ilgili bilgilerin netlik kazanmamış olması, virüsün hızla yayılım göstermesi ve ölümcül etkilerinin olması nedeniyle ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerine de başvurulmuş olup Sağlık Bakanlığı'nın görüş yazısında ÇHC'den gelen canlı hayvan, hayvansal ürün ithalatının geçici bir süre ile durdurulması gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda 08/02/2020 tarih ve E.473376 sayılı Bakanlık Makamı'ndan alman Olur'a istinaden, yeni Coronovirus salgınının kaynağı ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler netlik kazanıncaya kadar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 25 inci Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; ÇHC orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile hayvansal bileşen içeren ürünlerin ve mikroorganizmaların gümrük sahamızda bekleyenler de dahil olmak üzere, ülkemize girişi askıya alındığı,”

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz