Menu

Duyurular


Çalışma İzni

SİRKÜLER NO: 13.7  / 516-409 = 09/07/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09/07/2018 tarih ve 2754-416/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 05/07/2018 tarih ve E.7032 sayılı yazısına atfen;

 "Türkiye'de Referans İzleme Ağının Kurulması" projesi kapsamında İstanbul Liman Başkanlığı İdari Sahasında kalan  (40° 56.824' N – 028° 51.565' E), (40° 51.752' N - 028° 59.296' E) ve (40° 59.015' N - 028° 55.839' E)  koordinatlarda "R/V Piri Reis" gemisi ile  09 – 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında su numunesi ve biyolojik örnekleme çalışmaları yapılacağı,  

 

Bahse konu çalışmalar sırasında çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmeden, Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılması gerekmekte olup, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz