Menu

Duyurular


BUKHARA İsimli Gemi

SİRKÜLER NO: 22.5  / 146-118 = 16/02/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/02/2017 tarih ve 617-128/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih ve 13530 sayılı yazısına atfen;

Dışişleri Bakanlığının 03.02.2017 tarih ve 11940079 sayılı yazılarında, üzerinde silahlı kişilerin de bulunduğu Palau bayraklı BUKHARA isimli tankerin Libya'ya ait petrol ürünlerini yasadışı yollardan yüklemeye çalışıldığı, söz konusu ürünlerin Malta veya ülkemize satılmaya çalışılmasının muhtemel olduğu, Libya'nın petrol ve petrol ürünlerinin satışından sorumlu tek kurumun Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) olduğunun da kaydedilerek Libya'nın egemenlik haklarına zarar verecek bahse konu işlemin önlenmesi için mümkün olabilecek tedbirlerin alınmasının talep edildiği hususlarının yer aldığı,

Bu kapsamda; Delta Ship Ltd. (Birleşik Arap Emirlikleri) işletmeciliğinde bulunan Palau bayraklı BUKHARA isimli tankerin (IMO No. 9015345) liman başkanlıklarına uğraması ve bahse konu yükün deniz ticareti vasıtasıyla el değiştirmesi ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması hususu,

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz