Menu

Duyurular


BNWAS Sistemleri ve Hareket Algılayıcı Sensörlerin Uygunluğu

SİRKÜLER NO: 22.4  / 910-688 = 07/12/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/12/2017 tarih ve 4625-757/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 28.11.2017 tarih ve E.88281 sayılı yazısına atfen;

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 05.10.2017 tarihli ve SIS/3574/COG sayılı yazısında; Türk Bayraklı gemilerde köprü üstünde Bridge Navigation Watchkeeping Alarm System (BNWAS)'in vardiya zabiti tarafından butona basılarak yapılması gereken periyodik zaman sıfırlama işleminin cihaza bağlı ve cihazın alarm vermesini önlemek amacıyla hareket algılayıcı sensörler vasıtasıyla yapıldığından bahisle, konuyla ilgili Genel Müdürlüklerinin talimatlarını talep ettikleri,

 

Bu kapsamda yaptıkları inceleme neticesinde; bahse konu sistemde hareket algılayıcı sensöre izin verilmesi halinde belirlenecek ilave prosedürlerin Türk Bayraklı gemilere yönelik gerçekleştirilecek olan liman devleti denetimlerinde denetimi gerçekleştiren uzman tarafından farklı yorumlara sebebiyet verebileceğinden BNWAS sisteminin periyodik zaman sıfırlama işleminin hareket algılayıcı sensörler aracılığıyla değil buton aracılığıyla yapılmasının uygun değerlendirildiği, bu bağlamda Türk Bayraklı gemilere yönelik sörvey ve belgelendirme işlemlerinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesinin gerektiği hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz