Menu

Duyurular


BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 089-066 = 31/01/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.01.2019 tarih ve 443-74/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.01.2019 tarih ve 34221550-749-1025 sayılı yazısına atfen;

 

Dışişleri Bakanlığı’nın 15.01.2019 tarih ve 81588444-150.05-2019/22874764 sayılı yazısından bahisle;

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi'nin 8 Ocak 2019 tarihli bildiriminde özetle, 1843 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden aşağıda kayıtlı kuruluşların çıkarıldığı,

 

"IQe.039 Name: GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH

A.k.a.:na F.k.a.:na Address: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe.l 18 Name: STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS

A.k.a.:na F.k.a.:na Address: P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq Listed on:26 Apr. 2004 Other information:

 

IQe. 122 Name: STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES

A.k.a.: STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE F.k.a.: na Address: P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:" hususları,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz