Menu

Duyurular


BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 681-515 = 14/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2018 tarih ve 3514-526/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.09.2018 tarih ve 13385 sayılı yazısı.

 

 Dışişleri Bakanlığı’nın 05.09.2018 tarih ve 14274213 sayılı yazısına atfen;

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesinin Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliklere ve Daimi Gözlemciliklere gönderilen bir Nota’nın iletildiği,

 

Söz konusu Nota’da özetle 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. Paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinde “IQe.193 Name: TAJI INDUSTRIAL COMPLEX A.k.a:na Addres: P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah;/ Taji, Baghdad, Iraq Listed on: Apr.2004” adı altında kayıtlı olan kuruluşun çıkarıldığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz