Menu

Duyurular


BIMCO Kükürt Üst Limiti Semineri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 719-505 = 01/10/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.09.2019 tarih ve 3456-668/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

BIMCO’nun 24.09.2019 tarihli e-posta mesajına atfen;

 

“2020 küresel kükürt üst limiti rejiminin mevzuat, teknik ve finansal yönlerinin denizcilik sektörü açısından önemi ve mevcut kira sözleşmelerinde yakıt tedarik şartlarının güvenle sağlanması gereğinden bahsedilmiş olup, 2020 kükürt limitinin yürürlüğe girmesiyle ilgili olası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik, 28.10.2019 tarihinde Dubai’de, 30.10.2019 tarihinde İstanbul’da “BIMCO 2020 Kükürt Üst Limiti Semineri: Yakıt Tedariği Şartlarınız Hazır ve Uyumlu mu?” başlıklı seminerler tertip edilecektir. Bahse konu seminerlere katılım bedelinin, BIMCO ve destekleyen kuruluşların üyeleri için 180 Euro, diğer katılımcılar için ise 250 Euro olduğu,” 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz