Menu

Duyurular


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 678-512 = 13/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2018 tarih ve 3467-522/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"  12.09.2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile 02.10.2012 tarih ve 28429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" olarak değiştirilmiş; çeşitli maddelerde Bakanlık ve Yönetmelik adındaki değişikliğe bağlı düzenlemeler yapılmıştır.

Bunların dışında, Yönetmeliğin diğer bazı maddelerinde de çeşitli değişiklikler yapılmış olup; ilgi Yönetmelik ve yapılan değişiklikler arasında üyelerimizi yakından ilgilendiren 10 uncu maddenin eski ve yeni hallerini gösteren tablo ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Bahse konu Yönetmelik İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer aldığı

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz