Menu

Duyurular


Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

SİRKÜLER NO: 11.9 / 002-002  = 02/01/2018


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)”  ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz