Menu

Duyurular


Baltık Denizi Girişi (Danimarka Suları) Seyri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 666-503 = 12/09/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.09.2018 tarih ve 3433-515/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve 66384 sayılı yazısına atfen;

 

23.10.2007 tarihli ve 263 sayılı IMO sirkülerinde "Amendments to the recommendation on navigation through the entrances to the Baltic Sea" bölümüne atıfta bulunularak Baltık Denizine giriş seyrinde Route T boyunca 11 metre ve üzeri drafta sahip gemilerin "Skagen" den "Gedser" e kadar olan bölümde yoğun trafik ve sığ sulara bağlı olarak karaya oturma ve çatışma riski nedeniyle pilot alarak seyretmelerinin IMO tarafından önerildiği belirtilmektedir.

 

11.60 metre drafta sahip HALİL ŞAHİN isimli geminin 11.04.2018 tarihinde anılan tüm bölgede pilotsuz olarak seyrettiği,  Danimarka Denizcilik İdaresi'nin bu durumu seyir için tehlikeli olarak gördüğü, pilotla seyrin seyir güvenliğini artıracağını düşünmekte ve 11 metre ve üzeri drafta sahip gemilerin anılan seyir süresince pilotaj servislerini kullanmalarını kuvvetle önerdiği bildirilmektedir.

 

İlave olarak, 2009/16/EC Liman Devleti Kontrolü konulu Avrupa Birliği direktifine göre Baltık Denizi girişi boyunca seyirde IMO tavsiyesine uymayan gemilerin son Paris MoU denetimine bakılmaksızın ilave denetime tabi tutulabileceği ve bu durumun gemi sahipleri ile işleticilerine tebliğ edilmesinin istenildiği, bu itibarla anılan IMO tavsiye kararına, hassasiyetle uyulmasının önem arz ettiği hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz