Menu

Duyurular


Azerbaycan’da Elektronik Ön Beyan Zorunluluğu

SİRKÜLER NO: 8.7  / 086-063 = 31/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.01.2019 tarih ve 438-71/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.01.2019 tarih ve 1009 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) yazısına atfen, Azerbaycan Cumhuriyeti Sürekli Temsilciliği’nden alınan bilgiye göre 01.02.2019 tarihi itibariyle tüm taşımaların Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük bölgesine giriş öncesinde ilgili giriş dairesine elektronik ön beyanda bulunmasının zorunlu hale getirileceği,

 

Bu kapsamda, IRU TIR EPD Sistemi’nin (elektronik özet ön beyan sistemi) Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük makamlarının şartlarına tam olarak uygun olduğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yapılan taşımalarda kullanılabileceği ,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz