Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Nisan 2018 Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1  / 427-336 = 06/06/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/06/2018 tarih ve 2253-330/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 25/05/2018 tarih ve ICS(18)24 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedir. Rapor, özetle aşağıdaki hususları içermektedir:

1) Amerika Deniz Ticaret Odası, ICS delegasyonun bir üyesi olarak,  Nisan ayı başında gerçekleştirilen Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (Marine Environment Protection Committee – MEPC) 72. Oturumuna  ve sera gazı (GHG) Emisyonları Çalışma Grubu Ara Dönem Toplantısına katılım sağladı. CSA, sera gazı emisyonları, 2020 küresel sülfür sınırlaması, balast suyu, hava kirliliği ve enerji verimliliği ile Arktik sularda ağır yakıtların taşınması risklerinin azaltılmasına yönelik önlemleri içeren MEPC 72 Toplantısında alınan kararların özetini sundu. CSA; IMO'nun aldığı, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusuyla ilgili arzulanan taahhütleri içeren başlangıç stratejisi kararını memnuniyetle karşıladı. CSA, IMO' yu bahse konu kararı almaya yönlendiren ICS, BIMCO, INTERTANKO ve sivil toplum kuruluşlarını, kendilerinin de inandığı taahhütleri destekler küresel boyutta denizcilik sektörünün yararına olan bu tutumundan dolayı tebrik etti.
 

2) Gemi Arızi Boşaltım Yasası (Vessel Incidental Discharge Act – VIDA), Amerikan Senatosu tarafından oylamaya sunuldu. Oylamada yeterli oy alınamadı ancak sonrasında 8 Senatör son anda fikirlerini değiştirerek yasanın Kongreden geçmesini sağladı.

 

3) Amerika Sahil Güvenlik Komutanlığı (USCG) deniz kazaları ve ciddi deniz vakalarında bildirimlerdeki parasal maddi hasar eşiği miktarını arttırarak Federal Kayıtlardaki Son Kural dokümanında güncellemeye giderek yayımladı. Böylelikle rapor edilebilir deniz kazası parasal maddi hasar eşiği miktarı 25.000$'dan 75.000$ 'a, ciddi deniz vakalarındaki miktar ise 100. 000 $'dan 200.000 $'a yükseltildi. Bildiri ile ilgili tam metin FR Vol 83 No 53 – USCG Marine Casualty Thresholds 'da yer almaktadır.

 

4) Liman içerisinde balast suyu tahliyesinin yasaklandığı Everglades Limanı Tarifesi ile ilgili Liman Yetkilileri, CSA ve üyesi firmalarla kruvaziyer sektörü firmaları arasında Nisan ayında bir toplantı gerçekleştirildiği, toplantıda yasağın iptaline yönelik bir görüşe varılmadığı belirtilmiştir.   
 

5) 6 Nisan 2018 tarihinde Mısır'ın Port Said yakınlarında GPS sinyalinin, bir sinyal kesici ile kesildiği ve sinyallerin değiştirildiği bilgisi rapor edilmiş ve olay Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından da doğrulanmıştır. Bölgede dikkatle seyir yapılması önerilmektedir.

 

GPS Sinyalinin kesilmesi ile ilgili uyarı metnine,

 

http://files.constantcontact.com/bc7a9d48301/c9f8f761-9465-47f2-be46-e604e4fe2992.pdf linkinden ulaşılabilindiği hususu, 

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz