Menu

Duyurular


Açık Çevre Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri’nin Kullanımını Yasaklayan Ülkeler ve Limanlar Listesi

SİRKÜLER NO: 20.1 / 087-064 = 31/01/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31/01/2019 tarih ve 442-73/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS)’nın 15.01.2019 tarihli ve MC(19)04 sayılı yazısına atfen;

 

ICS Üyelerinden, dünya çapında “Açık Devre Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri”nin Kullanımını Yasaklayan Ülkeler Ve Limanlar Listesi hakkındaki bilgi yazısını, üyelerine iletmeleri ve bahse konu listenin güncellenmesi durumunda ICS Sekreteryası’nı bilgilendirmeleri talep edildiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz