Menu

Duyurular


Acente Botlarına Kamera Takılması

SİRKÜLER NO: 3.1  / 272-218 = 05/04/2018 


T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 02/04/2018 tarih ve 63137251-155.01.01-E.21388 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“İstanbul Liman Başkanlığı’nın 08.03.2018 tarihli ve 58799809-130.01.02-E.2235 sayılı yazısına atfen;

23 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Valiliğinde icra edilen “İstanbul ili Mülki sınırlarında bulunan limanlar ve balıkçı barınaklarından kaynaklanabilecek, özellikle küçük tekneler ile deniz ticaretinde bulunan gemiler arasında oluşabilecek olan kaçakçılık faaliyetleri ile terör örgütü mensuplarının bahse konu gemilere ve gemilerden transferinin önlenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi” konulu bir toplantı yapılmıştır.

Yapılan toplantıda; “Acente teknelerinin iç ve dış mahallerinin kamera sistemiyle donatılması ve bunun zorunlu tutulmasının uygun olacağı” değerlendirilmiştir.

Acente teknelerinin yukarıda sayılan nedenlerden dolayı uygun bekleme sürelerine tabi kamera sistemi ile donatılmasına izin verilmesi hususunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucunda, acente teknelerine iç ve dış mahallerinde olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar kamera sistemiyle donatılması ve geriye dönük denetimlerde sıkıntılar yaşanmaması amacıyla kamera kayıtlarının 1 ay süreyle saklanması koşuluyla uygun olacağı mütalaa edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek 1: 02.04.2018 tarih ve E.21388 sayılı yazı


Ek 2. 08.03.2018 tarih ve E.2235 sayılı yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz