Menu

Duyurular


ABD’nin Tek Tarafı Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 278-222 = 06/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/04/2018 tarih ve 1376-212/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2018 tarih ve 21536506-724.01.01-E.26566 sayılı yazısına atfen;

ABD tarafından tek taraflı olarak yayımlanan 19 Nisan 2016 tarihli ve 13726 sayılı Başkanlık Kararnamesine atıfla, ABD Hazine Bakanlığının 26 Şubat 2018 tarihinde Libya, Malta ve İtalya arasında silah ve akaryakıt kaçakçılığına karıştıkları suçlamasıyla isimleri Ek’te sunulan kişi, kuruluş ve gemilere yaptırım uygulanacağını,

Alınan karar uyarınca, Libya'nın güvenliği ve istikrarını tehdit eden faaliyetlerde bulunan tüm kişi ve kuruluşların ABD'deki malvarlıklarının bloke edileceği ve ABD vatandaşlarının listede yer alan kişilerle herhangi bir ticari ilişki içinde bulunmasının yasaklandığı, belirtilerek, ülkemiz bakımından bağlayıcı olmamakla birlikte, firmalarımızın olumsuz şekilde etkilenme ihtimaline binaen keyfiyetten üyelerimizin bilgilendirilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz