Menu

Duyurular


ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 471-366 = 09/06/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/06/2017 tarih ve 2223-402/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin 05.06.2017 tarih ve 0431/9209 sayılı yazısına atfen;

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama metninin Washington Büyükelçiliğimiz tarafından Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Birliklerine iletildiği bildirilerek, ABD'nin, 17 Mayıs 2017 tarihinde, İran'ın balistik füze programına sağladıkları destek bağlamında toplam 7 şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldığı, konuya ilişkin olarak söz konusu açıklamada yer alan 7 şahıs ve kuruluşun isim ve bilgilerinin Ek-1’de, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu raporda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin listesinin Ek- 2'de sunulduğu,

 

Söz konusu yaptırımlar kapsamına alınanlar arasında, Suriye'ye patlayıcı madde ve diğer askeri malzemenin satışını kolaylaştırdığı belirtilen İran Savunma Sanayi Kurumu Ticaretten Sorumlu Direktör Yardımcısı ve İran'ın balistik füze programına dahil olması nedeniyle "Shahid Bakeri Industries Group" Direktörü’nün yanı sıra füzelere tatbik edilebilir nitelikte milyonlarca dolar değerinde malzemeyi İran'a sağladığı belirtilen 3 ÇHC firmasının bulunmakta olduğu,

           

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilerek, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının ise Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmadığı, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla is akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri


Dağıtım: Tüm üyelerimiz