Menu

Duyurular


AB COSME Programı Çağrı Duyurusu

SİRKÜLER NO: 12.2 / 597-414 = 06/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.08.2019 tarih ve 2878-526/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 29.07.2019 tarih ve 7900 sayılı yazısına atfen;

 

“Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı belirtilmekte olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmektedir.

COSME Programı kapsamında, “Sosyal Ekonomik Misyonları – Social Economy Missions” proje teklif çağrısının yayımlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler Ek’te yer almaktadır.

Yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerektiği,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz