Menu

Duyurular


AB’nin “Import One Stop Shop (IOSS)” İsimli Yeni KDV Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 641-492  = 20/08/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.08.2021 tarih ve 2347/882/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe konulduğu, AB'nin söz konusu kurallara dair işletmeden tüketiciye (B2C) satışlar özelinde, kıymeti 150 Avro'yu aşmayan sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sistemini kurduğu,”

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz