Menu

Duyurular


7103 Sayılı Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5  / 292-234 = 11/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/04/2018 tarih ve 1441-221/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“TOBB’nin 09.04.2018 tarih ve 0511/7103 sayılı yazısına atfen;

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Şubat 2017'de TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda "İstihdam Seferberliği" başlatıldığı,


2018 yılında uygulanacak istihdam teşvikleri açıklanırken, Türk özel sektörüne yeni bir hedef gösterildiği, bu hedefe ulaşmak için, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yeni istihdam teşvikleriyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığı, bu çalışmalar sonucunda iş dünyası olarak ihtiyaç duyulan istihdam teşviklerine ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 sayılı Kanun TBMM'de kabul edildiği ve 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,


Yeni istihdam teşviklerinin 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında 3 yıl süreyle uygulanacağı,  Kanun ile ayrıca 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış üyelerimizin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvurmaları halinde bu Kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanı bulunduğu,

 

Belirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz