Menu

Duyurular


5312 Sayılı Kanun Kapsamında Ulusal ve Bölgesel Hazırlık ve Etkin Müdahale Çalıştayı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 815-616 = 06/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.11.2018 tarih ve 4194-640/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

                                                                                                 

5312 Sayılı Kanun ve uygulamaları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımları ile 06-08.11.2018 tarihleri arasında Elite World Hotel/Taksim'de, ekte programı yer alan "Ulusal ve Bölgesel Hazırlıklı Olma ve Etkin Müdahale Çalıştayı " düzenleneceği,

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz