Menu

Duyurular


4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 11.5 / 032-026 = 11/01/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10/01/2018 tarih ve 134-19/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“2017/10997 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile4925 sayılı Karayolu Kanununun 12.nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Gürcistan plakalı taşıtlara da verilmesi hakkındaki 16.10.2017 tarihli ve 2017/10997 sayılı Kararnamenin Eki Kararın yürürlüğe konulmasının Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 09/10/2017 tarihli ve 78838 sayılı yazısı üzerine, Kanunun 13. Maddesine göre, 16.10.2017 tarihinde kararlaştırıldığı, 10.01.2018 tarih ve 30297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Konu Bakanlar Kurulu Kararı, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında  www.denizticaretodasi.org.tr  "Duyurular" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz