Menu

Duyurular


33 Yeni Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 736-562 = 03/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/10/2017 tarih ve 3701/625/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

a) İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 26.09.2017 tarih ve 614 sayılı yazısı.

b) TOBB'un 27.09.2017 tarih ve 14741 sayılı yazısı.

 

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 26 Eylül 2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısının 48'den 81'e çıkmış olduğu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017/1 sıra numaralı tebliğinin ekinde yer alan 33 yeni meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.09.2018 tarihinden sonra) çalıştırılamayacak oldukları ilgi (a) Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

TOBB’dan alınan ilgi (b) yazıda, mesleki yeterlilik sınavlarının yerelde düzenlenmesi için faaliyetlerini 81 il ve 160 ilçede sürdüren TOBB MEYBEM'in yetki almış olduğu tarihten bugüne kadar 20 binden fazla adayın mesleki yeterlilik sınav süreçlerini yürütmüş ve başarılı adayların mesleki yeterlilik belgesi almalarını sağlamış ve her geçen gün belge kapsamını genişletmekte olduğu; ekte sunulan listede yer alan mesleklerde kapsam genişletme sürecinin tamamlanmış ve MYK Yönetim Kurulu onayını müteakip bu mesleklerde de sınav ve belgelendirme hizmetleri verilmeye başlanacağı; kapsam genişletmesi tamamlanan 4 mesleğin, yeni tebliğ ile zorunluluk kapsamına alınarak, sınav ücretlerinin "İşsizlik Sigortası Fonu"ndan karşılanması mümkün hale geldiği; yeni tebliğ ile zorunlu hale getirilen ve TOBB MEYBEM'in kapsamında bulunmayan otomotiv ve makine ana sektörlerinde bulunan mesleklerde de kapsam genişletme sürecinin başlatılmış olduğu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz