Menu

Duyurular


31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)

SİRKÜLER NO: 2.8 / 009-007 = 03/01/2019


31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541) (31.12.2018 t. 30642 s. R.G.) ile  287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle; 8716,20, 8716,31, 8716,39 ve 8716,40 tarifelerinde sınıflandırılan römork ve yarı römorkların KDV’si 31.03.2019 tarihine kadar %1 olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Ağırlığı 1600 kg.ı geçenler:

8716.20.00.00.00

 

Eşya taşımaya mahsus diğer römork ve yarı römorklar:

8716.31.00.00.00

 

Tanker römork ve yarı römorklar:

8716.39

 

 Kullanılmış olanlar:

8716.40.00.00.00

       

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Karar


Dağıtım: Tüm üyelerimiz