Menu

Duyurular


21. Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği Eğitimi

SİRKÜLER NO: 12.2  / 904-680 = 05/12/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.12.2018 tarih ve 4585-720/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türk Armatörler Birliği’nin 05.12.2018 tarihli bila sayılı yazısına atfen;

 

Odamız Sponsorluğunda Türk Armatörler Birliği organizasyonunda, Sektörümüz armatör ve üst düzey yöneticilerin katılımı ile 11 Aralık 2018 tarihinde 13.00-18.00 saatleri arasında, Sheraton Ataşehir Otel'de "21. Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği" konulu bir eğitim gerçekleştirilecektir.

 

Türk Deniz Taşımacılığının rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen, şirketlerimizin gelişimine ve kurumsallaşmasına ışık tutacağı ifade edilen etkinlikte, önce "Şirket İçi Eğitimler ve Kurumsallaşma" başlıklı kısa bir panel ve ardından Maritime House Yönetim Müdürü Sayın Antonis IORDANIDIS ve Kurumsal Yapı Psikoloğu Prof. Dr. Nikolaos ANDREADIS tarafından ekli program kapsamında iki oturumlu olarak eğitim icra edileceği ve eğitimlerde simültane tercüme imkanı sunulacağı bildirilmektedir.  

Söz konusu eğitimin hedefi ve içeriği doğrultusunda; armatörlerin, firma genel müdürlerinin, firmaların üst ve orta düzey yöneticilerinin katılımının beklendiği. Eğitim ve Panele ilişkin davetiye ve program ekte sunulan etkinliğe katılmak isteyen Üyelerimizin Türk Armatörler Birliği (info@armatorlerbirligi.org.trarmatorler@armatorler.org.tr Tel:0212-252-62-63/6474)'e 07 Aralık 2018 Cuma gününe kadar bildirimde bulunmaları gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı-Etkinlik Programı ve Davetiye


Dağıtım: Tüm üyelerimiz