Menu

Duyurular


2019 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 391-253 = 21/05/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.05.2019 tarih ve 1958-343/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2019 tarih ve E.38602 sayılı yazısından bahisle;

 

Bölgesel liman devleti kontrolü (PSC) Memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) düzenlendiği, bu kapsamda, 1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (Paris ve Tokyo MoU) Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu CIC gerçekleştirileceği,

 

Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin 1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 1 Haziran - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacağı,

 

Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılacak her belgelendirme, önsörvey ve program dışı denetimde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan kontrol listesinin doldurulacağı, bir nüshasının gemiye bırakılacağı, ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği, kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberinden ulaşılabileceği,

 

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca gemi üzerinde yapılacak her sörveyde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilmesi, bir suretinin gemiye bırakılması ve denetim raporlarının analiz edilmesini teminen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na (psc@udhb.gov.tr) gönderilmesi gerektiği belirtilerek, konunun önemine binaen, Paris MoU, Tokyo MoU, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi donatanları/işletmecilerince alınmasının önem arz ettiği hususları,”    

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Kontrol Listesi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz