Menu

Duyurular


2019 Resmi Tatiller Çalışma Programı

SİRKÜLER NO: 2.4 / 292-180  = 11/04/2019


İlgi: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin 05.04.2019 tarih ve MIP-100033-732-8/970 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda;

 

“İşletmemiz 2019 yılındaki resmi bayram ve tatil günlerinde çalışmaları ile ilgili olarak çalışma ve hizmet talebi başvuruları ile ilgili son ARF son kabul tarih ve saatlerini aksi belirtilmedikçe EK’ deki tabloda belirtilen şekilde uygulayacaktır.

 

Resmi tatil ve bayram süresinde hizmet almak isteyen müşterilerimizin Hizmet Talep Formları (ARF)’nı depozito bedelleri ödenmiş olarak EK’ de belirtilen ARF son kabul tarihine kadar MIP’ ye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Liman operasyonları bu süre zarfında herhangi bir fazla mesai ücreti olmaksızın 7/24 üç vardiya olarak devam edecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz