Menu

Duyurular


2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (2017/2)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 754-574 = 09/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06/10/2017 tarih ve 3767-633/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2) 06.10.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerini almayı amaçlayan bahse konu Tebliğ ile ;

İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

 

a) Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2017 tarihine kadar,

 

Ek-1'de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı'nın ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi istenmektedir.

 

Bahse konu Tebliğ ile; 30/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3) yürürlükten kaldırılmış olduğu,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Başvuru Formu

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz