Menu

Duyurular


2018 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.4  / 007-006 = 03/01/2018 


 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02/01/2018 tarih ve 3-2/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;


“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2017 tarih ve E.102190 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan 2018 Yılı ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları ile ilgili bilgiler, 752/2017 ve  772/2017 sayılı sirkülerlerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa ilgi yazıları ile, uygulamanın kontrol ve takibinin ilgili Tebliğlerdeki esaslar ve ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemine eklenen "Liman Uygulama Talimatı ve Ekleri "(9 sayfa) ile "Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim Kapasitesi Tespiti" (7 Sayfa) doğrultusunda yapılması hususları bildirilmektedir.

 

Konu yazı ve Ek'leri İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada  "Sirküler-Genel" bölümünde ve "Hizmetlerimiz" içerisindeki " ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları" bölümünde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz