Menu

Duyurular


2018 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.4  / 897-678 = 05/12/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/12/2017 tarih ve 4600-752/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 01.12.2017 tarih ve E.94281 sayılı yazısına atfen;

 

·         8.12.2016 tarih ve E.92122 Liman Uygulama Talimatı ve ekinin halen yürürlükte olduğu, (2018 Yılı içinde 2017 yılındaki Uygulama Talimatı geçerli)

 

·         Uygulama Talimatının 1. maddesinde "Yakıt Alım Defteri (YAD) düzelemeye yetkili Liman Başkanlıkları ile YAD numaralarının her yıl ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS) üzerinden duyurulacağı, başvuruların müteakip yıl için her yıl Aralık ayının ilk pazartesi günü itibariyle alınabileceği, takip eden ikinci pazartesi gününden itibaren de YAD düzenlemeye başlanacağı, cari yıl için o yılın 1 Aralık tarihi itibariyle YAD düzenlenmesi yapılmayacağı,

 

·         Bu itibarla,  2018 yılındaki Yakıt Alım Defter numaralarının "P" harfi ile başlayacağı, mevcut Liman Başkanlıklarına ilaveten Ayvalık, Gerze, Karabiga ve Vakfıkebir Liman Başkanlıklarında da YAD düzenleneceği, ayrıca talimat ve eklerinde değişiklik olması halinde ÖTVBS'den duyurulacağı,

 

hususları bildirilmektedir.

Yakıt Uygulaması Liman Başkanlığı Uygulama Talimatı ve  Ek'leri İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada  "Sirküler-Genel" bölümünde ve "Hizmetlerimiz" içerisindeki " ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları" bölümünde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz