Menu

Duyurular


20.000 Adet CTG 40mm HV, PRACTICE KM385 MÜHİMMATI’nın Taşıttırılması İşine Ait Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 522-410 = 10/07/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.07.2018 tarih ve 2762-417/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 09.07.2018 tarih ve SVG.0936/0038 sayılı yazısına atfen;

 

Kurumlarının ihtiyacı olan 20.000 adet CTG 40mm HV, PRACTICE KM385 MÜHİMMATI”nın Temmuz ayının ikinci yarısında sevke hazır olacağı, FOB Busan Limanı/Güney Kore’den Derince Limanına yazıları ekinde verilen “Doküman”a uygun olarak taşıttırılacağı,

 

İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla 13/07/2018 Cuma günü saat 14.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi  hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz