Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü (Gemi Trafiğine Kapatılması)

SİRKÜLER NO: 13.7  / 588-407  = 02/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.08.2019 tarih ve 2870-524/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarih ve E.2163 sayılı yazısı.

 b) Perge Denizcilik ve Gemi Acenteliği Ltd. Şti’nin 02.08.2019 tarih ve 226 sayılı yazısı.       

 İlgi (a) yazı ile;

İlgi (b) yazıda 1915 Çanakkale Köprüsü projesi çalışmaları kapsamında, 05.08.2019 tarihinde  Avrupa Kuzey Kule Blok 1 montajı yapılacağının bildirildiği, ilk blok montajının betondan çeliğe ilk geçiş olması ve çelik bloğun 208 adet ankrajın içine oturması gerektiği için minimum dalga etkisiyle çalışması gerektiği ifade edilerek 05.08.2019 Pazartesi günü 07:00 ile 14:00 saatleri arasında Avrupa Kule Temeli bölgesinden gemi geçmeyecek şekilde tek yönlü trafiğin askıya alınmasının istendiği,

1915 Çanakkale Köprüsünün inşa faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına 05.08.2019 günü saat 07:00 ile 14:00 arasında çalışma bölgesinin kuzey – güney yönlü trafik hattında gemi olmayacak şekilde, Çanakkale Boğazı’nın kuzey – güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz