Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO: 13.7  / 631-509  = 07/09/2020


“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’ndan alınan 05.09.2020 tarih ve E.2075 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile, 1915 Çanakkale Köprüsünün geçici çalışma halatı montajı içiıı 08.09.2020 tarihinde saat 05:00-17:00 saatleri arasında Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü trafiğe kapatılması konusunda müsaade istenmiştir.

Konu ile İlgili olarak 1915 Çanakkale Köprüsü inşa faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına 08.09.2020 günü saat 05:00-17:00 saatleri arasında Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift taraflı askıya alınacağı,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

  

Dağıtım: Tüm üyelerimiz