Menu

Duyurular


100.000 Kg Şekillendirilmiş Katı TNT’nin Taşıttırılması İşi İçin Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 118-099 = 13/02/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/02/2018 tarih ve 579-86/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 12.02.2018 tarih ve SVG.0944 sayılı yazısına atfen;

Kurumlarının ihtiyacı olan 100.000 Kg Şekillendirilmiş Katı TNT”nin ihraç izninin alınmasını müteakip Ağustos 2018 ayında sevke hazır olacağı, bahse konu malzemenin yazıları EK’inde verilen “Doküman”a uygun olarak, FOB Stowed Santos/Brezilya Limanından Derince Limanına, Derince Limanında Kurumlarınca gümrük işlemleri ikmal edildikten sonra ise ilgili mevzuat doğrultusunda uygun araçlarla MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Kırıkkale’ye taşıttırılacağı,

 

İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarf içerisinde veya posta yoluyla 16/02/2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi hususu,”

 

Belirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz