Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:16

SİRKÜLER NO: 8.7 / 384-251  = 20/05/2019


Ticaret Bakanlığınca, 18 Mayıs 2019 tarih ve 30778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)” ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz