Menu

Duyurular


Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27)

SİRKÜLER NO: 11.6 / 029-020  = 10/01/2019


Konu:  Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27)  Hk.

 

10 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararnamede çeşitli Bakanlıkların idari yapısında değişiklikler yapılmış, bazı Genel Müdürlüklerin görev tanımı değiştirilmiştir.

 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın hizmet birimleri yeniden sıralanmış ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğü’nün birleştirilerek Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü adında yeni bir Genel Müdürlük ihdas edilmiştir.

 

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Kararname

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz