Menu

Duyurular


“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)” ve “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:1403)”

SİRKÜLER NO: 11.5 / 605-420 = 09/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.08.2019 tarih ve 2948-533/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair?Karar (Karar Sayısı: 1402) ve Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403) 07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Belirtilmektedir.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz