Menu

Duyurular


“Türkiye – İran İş Konseyi Orak Toplantısı” 17 – 19 Nisan 2018, Tahran

SİRKÜLER NO: 12.3  / 299-240 = 13/04/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/04/2018 tarih ve 1465-223/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 12.04.2018 tarih ve IRN/2018-0610 sayılı yazısına atfen;

T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ' nin İran İslam Cumhuriyetine ziyareti vesilesiyle, 17 – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında Tahran – İran'a bir özel sektör heyet ziyareti düzenleneceği, anılan ziyaret kapsamında İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Ziraat Odaları birliği ile "Türkiye – İran İş Konseyi Ortak Toplantısı" ve ikili iş görüşmeleri öngörüldüğü belirtilmektedir.


P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan görüşmeler ve İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması ile birlikte İran'da başta enerji, petrokimya, madencilik, inşaat, perakende, lojistik ve turizm/otelcilik olmak üzere birçok sektörde yeni işbirliği fırsatları doğduğu, bu fırsatların değerlendirilmesi ve Türk firmalarının İran pazarında daha aktif yer alarak önümüzdeki iki yıl için belirlenmiş olan karşılıklı 30 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanabilmesi adına söz konusu toplantı büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.


İran ile başlıca ihracat kalemleri ağaç ürünleri, otomotiv ve altın iken; önde gelen ithalat kalemleri ise kimyasallar, işlenmemiş çinko ve alüminyum olarak sıralandığı, İran'ın Türkiye'nin Orta Asya pazarlarına ulaşımında en kısa güzergah olduğu, Türkiye ve İran arasında 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) bulunduğu bildirilmekte olup, bu çerçevede söz konusu ziyarete katılmak isteyen Üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/658/10788  adresinde yer alan katılım formunu 16 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmaları istenmektedir. Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için DEİK (Akın Dıblan, 0212 339 50 28, adiblan@deik.org.tr  / Aziz Toprak| atoprak@deik.org.tr  | 0212 339 5029) ile irtibata geçilebilmektedir.”

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz