Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Sefer Duyurusu

  18.07.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 546-376 = 18/07/2019İlgi: T.C. Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 17.07.2019 tarih ve E.6623sayılı yazısı.İlgi yazı ile;“TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından “DenizAraştırma Projeleri” kapsamında İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı,Çanakkale Boğazı ve Haliç’te 22 Temmuz – 10 Ağustos 2019 tarihleri arasındaTUBİTAK MARMARA (Çağrı İşareti: TCVK2) ve TUBİTAK ANADOLU (Çağrı İşareti:TCZV9) isimli bilimsel araştırma/inceleme gemileri ile ölçüm, örnekleme veizleme çalışmaları yapılacaktır.Seyir, can, mal ve çevre emniye Devamı

 • SAMSUN 2 Kılavuzluk Hizmeti

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 2.8 / 544-374 = 17/07/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.07.2019 tarihve 2642-478/2019 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;SanmarDenizcilik Makine ve Tic. A.Ş.’nin 16.07.2019 tarih ve YKL-CS-19-0022 sayılıyazısına atfen;“T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 10.07.2019tarih ve E.52339 sayılı yazısına istinaden 18.07.2019tarihinde SAMSUN 2 Hizmet Sahasında “Kılavuzluk Hizmeti” vermek için SanmarDenizcilik Makine ve Tic. A.Ş. firmasının yetkilendirildiği,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Va Devamı

 • Nemrut Körfezi Römorkörcülük Hizmeti

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 2.8 / 543-373 = 17/07/2019İlgi: Marin Römorkörve Kılavuzluk A.Ş.’den alınan 17.07.2019 tarihli e-posta mesajında;“T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17.07.2019 tarihi ve E.53423 sayılı yazısına istinaden 16.07.2019 tarihinde Nemrut Körfezindeyapılan denetim neticesinde NEMRUTKÖRFEZİ Hizmet Sahasında “Römorkörcülük Hizmetlerini” vermek üzere 18.07.2019 tarih ve 00.01 saati itibariyle MARİN RÖMORKÖR ve KILAVUZLUK A.Ş. ile SANMARDENİZCİLİK MAKİNE VE TİC. A,Ş. yetkilendirildiği,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz. Devamı

 • 2581 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Bakanlığımızca Kabul Edilen Klas Kuruluşları Listesinin Güncellenmesi

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 541-371= 17/07/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.07.2019 tarih ve 2630-472/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; T.C. Ulaştırma veAltyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2019tarih E.51743 sayılı yazısından bahisle;       “Ankara 22.04.2019 tarih ve 13. İdare Mahkemesinin 2017/3649E.2019/1095K. sayılı kararında yer alan mahkeme kararına göre; Bureau VeritasSociete Anonyme'nin (BV SA) ilgili Yönetmeliğin kabul edilen klas kuruluşlarılistesinden çıkarılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 25 Devamı

 • Ambarlı Hizmet Sahası Römorkörcülük Hizmeti

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 2.8 / 542-372= 17/07/2019İlgi: UZMAR UzmanlarDenizcilik TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ’den alınan 17.07.2019 tarihli e-postamesajında;“T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2019 tarihi ve E.50339 sayılı yazısına istinaden 12.07.2019 tarihinde Ambarlı Limanındayapılan denetim neticesinde AMBARLI Hizmet Sahasında “Römorkörcülük Hizmeti”vermek üzere (UZMARUzmanlar Denizcilik TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ) belgelendirilmiş olup 18.07.2019 tarihi itibariyle hizmetebaşlamak üzere yetkilendirildiği,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ede Devamı

 • APAM CALLS FOR CHZANGES TO NEW PERUVIAN CUSTOMS LAW

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 540-370= 17/07/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan17.07.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen APAM CALLS FOR CHZANGES TO NEW PERUVIAN CUSTOMS LAW konulu yazısı ektesunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.   Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği  EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Ambarlı Limanı Kılavuzluk Hizmeti

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 2.8 / 539-369 = 17/07/2019İlgi: Marin Römorkörve Kılavuzluk A.Ş.’den alınan 17.07.2019 tarihli e-posta mesajında; “T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2019 tarihi ve 145.02-E53230 sayılı yazısına ve KLV.6 belge numaralı Kılavuzluk Hizmetiİzin Belgesine istinaden Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. Ambarlı LimanıHizmet Sahasında “Kılavuzluk Hizmetlerini” vermek üzere yetkilendirilmiş vekılavuzluk hizmetlerine 18.07.2019 tarih ve 00.01 saati itibariylebaşlayacağı,” Belirtilmektedir.    Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.   Sa Devamı

 • BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 538-368 = 16/07/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.07.2019 tarihve 2620-469/2019 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.07.2019tarih ve 7239 sayılı yazısına atfen; “Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyetgösteren Irak Yaptırımlar Komitesinin 24 Haziran 2019 tarihli Notasının TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği’ne iletildiği bildirilmiştir. Bahse konu Nota’yaatfen, yaptırımlar listesinde yapılan son güncelleme ile 1483 (2003) sayılıGüvenlik Konseyi Kararının 19. ve 23. paragraf Devamı

 • Libya Limanları

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 15.3 / 537-367 = 16/07/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.07.2019 tarih ve 2618-467/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; T.C. Ulaştırma veAltyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2019tarih ve 50264 sayılı yazısına atfen;                 “Hâlihazırda Libya, Suriye ve Yemen limanlarına uğrak yapacak vekarasularında seyir yapacak Türk Bayraklı gemiler için Güvenlik Seviyesi-3 (Kesin hedefi tespit etmek mümkünolmasa dahi, bir güvenlik olayının muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olmasıhalinde, kısıtlı bir süre için, Devamı

 • Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi

  17.07.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 536-366 = 16/07/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 10.07.2019 tarih ve 2603-465/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; ClarksonResearch’ün Temmuz 2019 tarih ve 3 no’lu yayınına atfen;        “TesisEdilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi hakkındaClarkson Research’ün Temmuz 2019 tarihli 3 No’lu yayını Odamızda incelenerek,tercümesi üyelerimizce istifade edilmek üzere Ek’te sunulmuştur.Küreselkükürt üst limitinin %0,5 olmasına altı ay kala, Scrubber Sayısı ve IMO 2020Piyasa Etki Değerlendirmesi başlıklı yayında, son gü Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı