Menu
 • slidebg1
  Geleneksel Özlem Yemeği 2019
  117. Yılımızda Geleneksel Özlem Yemeğimiz Değerli Üyelerimiz ve Davetlilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi, Dökme Yük ve Yolcu Gemileri Panelleri Ortak Toplantısı

  13.12.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 854-596 = 13/12/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.12.2019 tarihve 6915-859/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Uluslararası DenizTicaret Odası’nın 03.12.2019 tarih ve CE(19)06 sayılı yazısına atfen;ICS İnşave Ekipman Alt Komitesi, Dökme Yük Gemileri ve Yolcu Gemileri Panelleri OrtakToplantısının 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildiği bildirilmekte olup,son ve bir önceki toplantıya ilişkin raporlar Ek’te sunulmaktadır.Sontoplantı raporunda;-EnerjiDizayn İndeksi,-BalastSuyu,-Yakın veGelecekte olacak Uluslararası Denizcili Devamı

 • Uluslararası Sefer Yapan Gemilerin Limanlarda Sahil Elektrik Bağlantılarındaki Emniyetli Uygulamalar Yönergeleri

  13.12.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 853-595 = 13/12/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.12.2019 tarihve 6913-860/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Uluslararası DenizTicaret Odası’nın 03.12.2019 tarih ve MC (19)98 sayılı yazısına atfen;IMO GemiSistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesine (Ship Systems and Equipment-SSE)sunulmak üzere hazırlanmış “Uluslararası Sefer Yapan Gemilerin limanlarda SahilElektrik Bağlantılarındaki Emniyetli Uygulamalar Yönergelerinin”geliştirilmesine yönelik rapora ilişkin ICS bildirimi Ek’te sunulmaktadır.Sözkonusu yorum raporu hakkındak Devamı

 • Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlilerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SVGM-2019/16)

  13.12.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 852-594 = 13/12/2019Sanayi ve TeknolojiBakanlığı’nca, “Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin Oluşumu veGörevlilerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SVGM-2019/16)” 13.12.2019 tarih ve 30977sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi TebliğDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • 20. Kuruluş Yıldönümü’nde Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) ve Yabancı Gemi Sicilleri Sempozyomu

  12.12.2019

  SİRKÜLER NO:12,2 / 851-593= 12/12/2019İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.12.2019 tarih ve 6900-853/2019 sayılıyazısı.“T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İMEAKDeniz Ticaret Odası organizasyonluğunda düzenlenen “20. Kuruluş Yıldönümü’ndeTürk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) ve Yabancı Gemi Sicilleri Sempozyumu” 19Aralık 2019 Perşembe günü, saat 09.00 – 18.00 arasında Hilton İstanbulBosphorus, Şadırvan adresinde yapılacağı”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi Devamı

 • Incoterms 2020 Türkçe – İngilizce Versiyonu

  12.12.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 850-592 = 12/12/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.12.2019 tarihve 6895-852/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“InternationalChamber of Commerce – ICC, 06/12/2019 tarih, Bila sayılı ve Incoterms 2020’ninTürkçe-İngilizce Versiyonu Satışa Sunuldu konulu yazısına atfen;MilletlerarasıTicaret Odası'nın (International Chamber of Commerce -ICC), uluslararasıticarette kullanılan, evrensel olarak standartlandırılmış ve malların satışıiçin dünya çapında kabul gören kuralları belirleyen Incoterms 2020'yiyayınladığı ilgi e-posta mesajı Devamı

 • Adres Değişikliği

  12.12.2019

  SİRKÜLER NO: 5.4 / 849-591= 12/12/2019Derneğimiz üyelerinden, CMA CGM TÜRKİYEMerkez ofislerinin 16/12/2019tarihinden itibaren aşağıda belirtilen adreste faaliyetlerine devamedeceklerini 12/12/2019 tarihli e-posta mesajı ile bildirmişlerdir.Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimizCMACGM TÜRKİYEEmaar Square Offices. Ünalan Mahallesi LibadiyeCaddesiNo: 82F Kat: 9-10 Üsküdar/İstanbulTel: 0216-800-70-00 / E-posta: isb.info@cma-cgm.com Devamı

 • 2020 Piyasalarına Broker Bakışı Paneli

  12.12.2019

  SİRKÜLER NO:12,2 / 848-590= 11/12/2019İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.12.2019 tarih ve 6894-851/2019 sayılıyazısı.“37 No.lu GemiBrokerleri ve Navlun Komisyoncuları Meslek Komitesi Üyelerinin katılımları ile17 Aralık 2019 tarihi Salı günü, 14.00-17.00 saatleri arasında Odamız MeclisSalonu’nda “2020 Piyasalarına Broker Bakışı” konulu paneldüzenlenecektir.”Denilmektedir.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Arktik Bölgesinde Seyir Yapan Gemilerde Kullanılan ve Taşınan Ağır Yakıtların Oluşturduğu Risklerin Azaltılmasına Yönelik Önlemler

  11.12.2019

  SİRKÜLER NO: 22.3 / 847-589 = 11/12/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.12.2019 tarihve 6867-844/2019 sayılı yazısı. İlgi yazı ile;“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS)02.12.2019 tarih ve MC(19)95 sayılı yazısına atfen;ICS ÇevreAlt Komitesi ve Denizcilik Komitesine bildirildiği üzere, ICSSekreteryasının,IMO Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komitesi(Pollution Prevention and Response- PPR) ile " Arktik Bölgesinde SeyirYapan Gemilerde Kullanılan ve Taşınan Ağır Yakıtların Oluşturduğu RisklerinAzaltılmasına Yönelik Önlemlere" ilişkin yönergelerin geliştirilmesiçalışmalarına kat Devamı

 • 2020 Yılı Giriş Kartları

  10.12.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 845-588= 10/12/2019İlgi: T.C. İstanbulValiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nin 20.11.2019 tarih ve E.707sayılı yazısı.İlgi yazı ile;“İstanbulDeniz Limanları Giriş Kartları YönergesiBilindiği üzere İstanbul Deniz Limanlarınagiriş işlemleri 2005 yılında onaylanan ilgi yönergeye göre yürütülmektedir.Yönerge hükümleri doğrultusunda 2019 Yılıiçin düzenlenmiş olan Giriş Kartlarının geçerliliği 31 Aralık 2019 tarihindesona erecektir,2020 Yılı Giriş Kartlarının zamanındahazırlanabilmesi için İstanbul Limanlan Giriş Kartı alacak kurum/kuruluşpersonelinin müracaatlarının 13 Ar Devamı

 • Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 48

  10.12.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 843-587= 10/12/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan09.12.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 48 konulu yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı